Åldersgrupper

I Finland finns 70 000 scouter, i hela världen ca 38 miljoner (från 155 olika länder)!

I scouterna får du uppleva  spännande äventyr och nya utmaningar tillsammans med nya och gamla vänner! Bli scout och lär dig nya saker genom att själv få prova på. Du kan vara scout genom hela livet. Läs mera om våra åldersgrupper via navigationen till vänster.

 

I kåren har vi följande grupper:

Vargungarna (7-9 åringar) har möten på onsdagar vid FBK Immersby på vintern och scoutstugan i Knaperbacka då det är barbacke. Det finns två vargungegrupper: en nybörjargrupp som samlas kl.17:30-18:30 och en äldre grupp som samlas kl.18:30-19:30.

Äventyrsscouterna (10-12 åringar) har möten på tisdagar kl.18-19:30 i två grupper. Flickpatrullen har möten vid kårlokalen i Hansas medan pojkpatrullen har möten vid scoutstugan i Knaperbacka.

Spejarscouternas (13-14 åringar) pojkpatrull har möten samtidigt som äventyrsscouterna på tisdagar kl.18-19:30 vid stugan i Knaperbacka. Spejarscoutflickorna deltar mer sporadiskt i möten och hjälper till bl.a. under vargungemöten.

Explorerscouterna (15-17 åringar) fungerar som hjälpledare i kåren och har delvis också egen verksamhet. För kårens spejarscouter och explorerscouter erbjuder kåren bl.a. sommarpaddling och utlandsprojekt.

Kåren har idag kring 80 medlemmar varav 45 är aktiva i veckoverksamheten.