Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med 7-14 vargungar/grupp. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

 

Två vargungegrupper - möten på onsdagar

Kårens vargungar har möten under onsdagar i två flockar (grupper) en nybörjargrupp som träffas kl.17:30-18:30 och en äldre grupp som träffas kl.18:30-19:30. Flockarna leds av en ansvarige vargungeledaren Nina och hjälpledaren Fanny.